Preču salīdzināšanaPreču salīdzināšana

Esi savas kafijas režisors

Atvērt visu produktu katalogu

Jaunumu vēstule

Piesakies un saņem -10% atlaidi!

Garantija

DROŠA IEPIRKŠANĀS

Piegāde

PIRKUMIEM NO 35 € PIEGĀDE BEZ MAKSAS VISĀ LATVIJĀ!

27005461
20272227

Garantija

           Pirms sākt iegādāto preci izmantot, lūdzam rūpīgi izlasīt preces lietošanas instrukciju un preci lietot tikai saskaņā ar tās ražotāja norādījumiem, atbilstoši preces īpašībām un paredzētajiem lietošanas mērķiem.

      Visām precēm ir ražotāja noteikta garantija, kuras termiņš dažādām precēm ir atšķirīgs. Informāciju par ražotāja garantijas termiņu Tevis izvēlētajai precei meklē preces aprakstā vai jautā  par to mums.

      Ja garantijas laikā precei konstatē kvalitātes problēmas, 
 nogādā preci autorizētā garantijas servisā!

*Garantijas servisu adreses skaties šeitPreci nogādājot autorizētajā servisā, preces garantijas remonts notiks ātrāk.

Tev ir iespēja atvest preci arī uz TAVA KAFIJA veikalu Nīcgales ielā 18a, Rīgā, tālruņa nr.:  27005461 vai 20272227, lai vienotos par tālāko darbību. Mēs preci nogādāsim autorizētajā servisā, taču tas paildzinās remonta laiku.  Neaizmirsti paņemt pirkumu apliecinošu dokumentu.

       Lai saņemtu ražotāja garantijas pakalpojumus, Pircējam nepieciešams saglabāt un uzrādīt pirkumu apliecinošu dokumentu (EKA čeku, preču pavadzīmi vai līzinga līgumu), kā arī nogādāt preci autorizētajā garantijas servisā. Transporta izmaksas sedz Pircējs.

          Garantijas dokumentos aizliegts izdarīt jebkādas izmaiņas, dzēst vai pārrakstīt tajos norādītos datus - šādā gadījumā garantijas dokumenti tiks atzīti pār spēkā neesošiem.

         Par preces kvalitāti saņemtās pretenzijas tiks risinātas saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma (PTAL) normām, atbilstoši reglamentējošajiem Ministru kabineta noteikumiem.„Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu” prasībām (MK Noteikumi).


Atgādinām, ka PTAL normas neattiecas uz gadījumiem, kad preci iegādājas juridiska persona.


 Ražotāja garantijas nosacījumi nav spēkā, ja:

- pašrocīgi mēģināts novērst bojājumu un veikt preces remontu;
- bojājums radies dabas stihijas dēļ (plūdi, vētra, zibens spēriens, ugunsgrēks);
- bojājums radies, ražojumā iekļūstot svešķermenim, šķidrumiem vai kukaiņiem;
- izmantoti nestandarta barošanas bloki, piederumi un rezerves daļas, kā arī izejmateriāli , ko ražotājs nav sertificējis lietošanai ar noteikto preci, un ja tas būs izraisījis šīs preces bojājumus;
- bojājums būs radies barojošā sprieguma, telekomunikāciju, kabeļu tīklu neatbilstībai ražotāja noteiktajiem standartiem, strauju temperatūras svārstību dēļ, kā arī citu sadzīves un ārējo faktoru dēļ (kvēpi, dūmi, putekļi, mitrums);
- nav veikta regulāra apkope, defekti radušies kaļķa nosēdumu dēļ ;
-prece izmantota ražošanas vai profesionāliem mērķiem (ja prece nav paredzēta šādiem nolūkiem).

      Gadījumos, kad garantijas apkalpošana nav spēkā, bet klients atsakās no maksas remonta, tad klientam ir jāsedz diagnostikas izmaksas, un klients saņem Servisa centra slēdzienu par konstatētajiem bojājumiem. Ja klients piekrīt maksas remontam, tad diagnostikas izmaksas nav jāsedz. Servisa centram ir tiesības pieprasīt remontdarbu apmaksu pilnā mērā pirms maksas remonta sākšanas.

 

Sūdzību un ārpustiesas strīdu izskatīšanas kārtība.

Sūdzību par preču pieejamību vai kvalitāti lūdzam iesniegt elektroniski, nosūtot uz e-pasta adresi info@tavakafija.lv, tā tiks izskatīta 7 darba dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas, atbildi nosūtot uz sūdzībā norādīto saziņas adresi. 
Ja sūdzība tiks atzīta par nepamatotu un Jūs sūdzības atzīšanai par nepamatotu nepiekritīsiet, Jums ir tiesības izmantot normatīvajos aktos noteiktās alternatīvo strīdu risināšanas iespējas, iesniedzot preces pārdevējam rakstveida iesniegumu par ārpustiesas strīda risināšanu, norādot:

- vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju;

- iesnieguma iesniegšanas datumu;

- strīda būtību, prasījumus un to pamatojumu.

Informācija par ārpustiesas strīdu risināšanas iespējām un ārpustiesas strīdu risinātājiem:

- Informācija par strīdu risināšanas procesu: www.ptac.gov.lv/lv/content/stridu-risinasanas-process

- Informācija par ārpustiesas patērētāju strīdu risinātāju datubāzi:   www.ptac.gov.lv/lv/content/arpustiesas-pateretaju-stridu-risinataju-datubaze